White out – tour

Fechas pasadas

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

domingo 01/05/2022
21:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

sábado 02/04/2022
00:00 - 00:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

jueves 31/03/2022
00:00 - 00:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

sábado 26/03/2022
20:30 - 21:30

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

sábado 19/03/2022
20:30 - 21:30

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

miércoles 16/03/2022
jueves 17/03/2022
20:00 - 21:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

sábado 12/03/2022
00:00 - 00:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

sábado 26/02/2022
00:00 - 00:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

miércoles 17/11/2021
00:00 - 00:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

jueves 09/09/2021
viernes 10/09/2021
00:00 - 00:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

miércoles 07/07/2021
jueves 08/07/2021
00:00 - 00:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

sábado 26/06/2021
00:00 - 00:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

lunes 31/05/2021
domingo 06/06/2021
00:00 - 00:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

jueves 07/01/2021
viernes 08/01/2021
00:00 - 00:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

lunes 04/01/2021
domingo 10/01/2021
00:00 - 00:00

WHITE OUT – Piergiorgio Milano

martes 18/08/2020
lunes 31/08/2020
00:00 - 00:00